Cue Rentall

Озвучителна техника, професионално осветление и DJ- оборудване. Поддръжка и ремонт.