Огнян Стойнев

Сватбен фотограф

Член съм на Националната Асоциация за Професионални
Сватбени Фотографи и Видеооператори (НАПСФВ)
Стилът ми е предимно документален. Уловените мигове в снимките са моят
комплимент към Вас – моите клиенти и приятели –
това са създадени специално за Вас спомени, често без дори да сте ги
забелязали в сватбения ден.